Press ESC to close

0 98
5
dulichbienho
5 Min Read

Biển Hồ là nơi gắn liền với nhiều huyền thoại qua nhiều thế hệ cư dân phố núi Pleiku. Biển Hồ vừa đẹp vừa thiêng gắn bó với cư dân nơi đây cùng với nhiều truyền thuyết… Tại sao lại có tên gọi Biển Hồ? Biển Hồ là…